NEWS
2020年03月19日 15時58分 JST

【動画】ガリー・ネヴィル氏、ホテルを無償提供。

ガリー・ネヴィル氏がホテルを医療従事者に無償提供すると発表した動画。