shibuyaku-shomeisho

東京都の渋谷区議会は3月26日、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認める証明書の発行条例案を総務区民委員会で賛成多数で可決した。