shinkokuritsukyogijo-kanseiyosozu

日本スポーツ振興センター(JSC)は5月24日、2020年に開催される東京オリンピックのメイン会場・新国立競技場の新しいイメージ画像を発表した。