特定秘密保護法

Tatsuhei Morozumi
JIji
JIji
 
Taichiro Yoshino