onashefu

「Japanese Soba Noodles 蔦」は9月23日、大西祐貴オーナーシェフが43歳で亡くなったと発表しました。
今夏にオープンする「世界で最も高価なレストラン」が話題になっている。